CONCURS DE ESEURI ŞI AFIŞE „ FAPTE BUNE”

  • Concursuri
  • Comentariile sunt închise pentru CONCURS DE ESEURI ŞI AFIŞE „ FAPTE BUNE”

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – Concursul judeţean „Fapte bune” 2015

CONCURS DE ESEURI ŞI AFIŞE „ FAPTE BUNE”

Ediţia I , 2015
(Fără taxă de participare)

APLICANT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE” PLOIEŞTI

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:

A. În realizarea creaţiilor literare elevii vor avea în vedere:
– Să respecte părţile unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere;
– Să utilizeze termeni din sfera Educaţiei Civice;
– Să folosească în mod corect semnele de ortografie şi punctuaţie;
– Să aşeze corect textul în pagină.
– Să se încadreze în 25-30 de rânduri.
Notă: Cadrele didactice participante vor trimite lucrările copiilor şi în format electronic.
Criterii de redactare: Fişier Word, Times New Roman, 12, format Portrait, alinirea- justified, margini pagină- 1.5 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşitul compunerii/ poeziei, se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, judeţul, numele cadrului didactic coordonator.
Creaţiile literare şi fişa de înscriere (în două fişiere) vor fi trimise prin E-mail la adresa: gildaschindler@gmail.com

B. Afişele vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
Fiecare lucrare va fi protejată în folie de plastic.

C. Înscrierea se va face în perioada 1-30 mai 2015, pe baza fişei de înscriere (anexă) care se va trimite împreună cu creaţiile literare şi/ sau afişele.

D. Odată cu lucrările literare şi afişele vor fi expediate prin poşta tradiţională şi fişele de înscriere, acordurile de parteneriat avizate de conducerea unităţii, la adresa:
Marin Cristina la Şcoala „Sfântul Vasile” Ploieşti, Bd.Republicii, Nr.145, Ploieşti, Judeţul Prahova

E. Evaluarea creaţiilor literare va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, în perioada 1-10 iunie 2015.
Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare clasă şi diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.

F. Diplomele se vor trimite în perioada 1-30 iulie, pe adresele indicate de îndrumători, în fişa de înscriere.

G. Un cadru didactic poate participa cu 2 creaţii literare şi 2 creaţii plastice ale elevilor.

H. Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tema propusă şi / sau în care se observă intervenţia adulţilor!

I. Promovarea şi mediatizarea concursului se vor face pe următoarele site-uri: www.scoala-ploiesti.ro, www.isj.ph.edu.ro, www.didactic.ro, Facebook.
De asemenea, se va realiza o expoziţie la Palatul Copiilor Ploieşti şi se vor scrie articole în presa locală.
Mediatizarea evenimentului va avea ca finalitate realizarea unei reviste în care se vor publica creaţiile literare şi afişele premiate. Titlul ei va fi ,,Fapte bune.
Cadrele didactice, participante la concurs, îşi vor exprima în fişa de înscriere opţiunea pentru achiziţionarea unei reviste.
În funcţie de numărul de solicitări se va face comanda la editură. Revista va avea ISSN şi va fi expediată colegilor colaboratori prin colet poştal, până la sfârşitul lunii iulie 2015. Preţul revistei va fi stabilit în funcţie de numărul de pagini, de către Editura CCD Prahova şi va fi comunicat în timp util cadrelor didactice care au elevi premiaţi.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG ŞI VĂ DORIM MULT SUCCES!

Persoane de contact:
Prof.înv.primar Schindler Gilda  – telefon: 0728 769 737
Prof.înv.primar Marin Cristina   – telefon: 0723 321 271

Prof. OVIDIU MARIAN IONESCU

Director

Voteaza Scoala Ploiesti

1 vot

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti | Bulevardul Republicii nr.145 ACASA

Menu

Google+
Pagini Romania - Web Design
Gilda Schindler
PROFESOR COORDONATOR

PUBLICITATE
Jocuri