Index Legislativ

 • Documente Scolare
 • Comentariile sunt închise pentru Index Legislativ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INSTITUTIONAL ________________________________________________________________________________ Str. Democrației nr. 35 Cod 100559 Tel: +40 (0)244 577 699 Fax: +40 (0)244 577 400 www.isj.ph.edu.ro

 INDEX LEGISLATIV – STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE IN EDUCATIE

 Se implementeaza la nivelul sistemului educational, conform : 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor· publice •

 Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
 • Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
 • Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare;
 • Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Voteaza Scoala Ploiesti

0 voturi

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti | Bulevardul Republicii nr.145 ACASA

Menu

Google+
Pagini Romania - Web Design
Gilda Schindler
PROFESOR COORDONATOR

PUBLICITATE
Jocuri