VIITORUL COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ

ÎNCEPE CU NOI!

Misiunea şcolii

           Dorim să dezvoltăm competenţe ştiinţifice, dar şi lingvistice elevilor noştri, dovedite prin rezultate la testele finale, olimpiade şi concursuri; să oferim o atmosferă plăcută, familială care să stimuleze încrederea şi dorinţa de formare şi afirmare; să formăm absolvenţi cu capacităţi de adaptare rapidă şi care să-şi menţină standardele ridicate ale competenţelor dobândite aici.

Viziunea şcolii

          Conducerea Şcolii Gimnaziale SFÂNTUL VASILE urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.TS., încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovăm un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie, români, turci, romi – să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

OFERTA ŞCOLII  GIMNAZIALE  “SFANTUL VASILE”:

 • Cadre didactice titulare preocupate de o permanentă perfecţionare profesională
 • Un climat afectiv propice dezvoltării armonioase a copiilor
 • Cursuri opţionale atractive

Limbi străine :

 • English through songs and games
 • Germana creativă
 • English through drama
 • Regions et villes de France
 • Big Bugs-opţional de limbă engleză

Teatru;

Informatică;

Matematică:

 • Matematică distractivă
 • Micul mathematician
 • Elemente de teoria numerelor
 • Elemente de geometrie clasică
 • Elemente de aritmetică a numerelor naturale
 • Matematică aplicată

Dans sportiv;

Karate.

 • Securitate garantată: gardian, asistenţă medicală.
 • Rezultate deosebite la concursurile şcolare judeţene şi naţionale, la toate disciplinele de învăţământ.
 • Colective de părinţi interesate de obţinerea performanţei.

 SUNTEM SINGURUL GIMNAZIU DIN PLOIEŞTI CARE A OBŢINUT TITLUL DE EXCELENŢĂ ÎN 2010!

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti | Bulevardul Republicii nr.145 ACASA

Menu

Google+
Pagini Romania - Web Design
Gilda Schindler
PROFESOR COORDONATOR

PUBLICITATE
Jocuri