SPONSORIZARE – SCRISOARE OFICIALĂ

       Stimată doamnă,/ Stimate domn,

 

Ne adresăm dumneavoastră cu speranța că veți sprijini demersul vizând modernizarea unității noastre școlare.

          Școala Gimnazială „Sfântul Vasile“ Ploiești a câștigat, în vara anului 2014, un proiect finanțat de Fundația Timken, în valoare de 119.000 $, pentru dotarea a două cabinete școlare cu calculatoare și a unui cabinet școlar multimedia, destinat învățării limbilor străine.

       Din păcate, școala noastră este purtătoarea unui spirit mereu tânăr, aplecat spre performanță, într-un corp/spațiu îmbătrânit, departe de a răspunde tuturor cerințelor pe care le presupune un număr tot mai mare de elevi, în condițiile unui învățământ modern. Școlarizăm aproximativ 1300 de copii în două spații școlare aflate în centrul orașului Ploiești (b-dul Republicii, nr.145 și str.8 Martie, nr.2), în două schimburi, uneori cu efective fluctuante și, adesea, peste medie, ceea ce ne obligă să schimbăm mai tot timpul destinația inițială a spațiilor.

Laboratorul de informatică și cel multimedia, sediul din b-dul Republicii, ar trebui să fie situate în mansarda școlii, în două săli (reduse ca dimensiuni, improprii amplasării și păstrării, în siguranță, a tehnicii informaționale) în care se și învață în mod obișnuit. În condițiile unei continue deplasări a elevilor, investiția poate fi amenințată, iar calitatea actului pedagogic ar putea fi drastic diminuată.

       De aceea, vă rugăm să ne fiți alături în împlinirea acestui proiect, gândit în două etape:

  1. Achiziționarea a două spații modulare ce urmează a fi amplasate pe terenul din spatele școlii, unul pentru 36 de elevi, altul pentru 26 de elevi, spații care să aibă, exclusiv, destinația prevăzută în proiectul finanțat de Fundația Timken- termen: decembrie 2014; valoare aproximativă: 40.000 de euro).
  2. Construirea unei școli modulare, la sediul din strada 8 Martie, cu 12 săli de clasă, așa încât cursurile Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Ploiești să se desfășoare într-un singur schimb (în cele două spații școlare), respectându-se cerințele pedagogice, condiție sine qua non pentru obținerea statutului de Școală Europeană- vara lui 2015, preț aproximativ: 350.000 euro.

          Banii vor fi gestionați de către Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Ploiești, organizație cu personalitate juridică. Construcțiile vor fi donate școlii, în condițiile prevăzute de lege.

Visăm departe. În 2012, am primit Calificativele „Foarte Bine” și „Excelent” la controlul ARACIP. În clasamentul național, întocmit de MEN, privind datele calitative ale învățământului, ne situăm pe locul 84, dintr-un total de peste 5800 de școli. Suntem Centru de Excelență. Ne dorim să fim Școală Europeană. Pentru a atinge acest deziderat, procesul de modernizare începe acum. Noi și Dumneavoastră, împreună, pentru binele generației de mâine!

 

Cu considerație,

Marian-Ionescu Ovidiu

PROFESOR

PROPUNERE COMERCIALAPlan 1Plan 2

 

sponsorizare

Voteaza Scoala Ploiesti

13 voturi

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti | Bulevardul Republicii nr.145 ACASA

Menu

Google+
Pagini Romania - Web Design
Gilda Schindler
PROFESOR COORDONATOR

PUBLICITATE
Jocuri